Cd-ord – Stöd för språkinlärning

0
872

Det är många av oss som kämpar med att lära oss språk. Det är en sak att förstå ett språk, därefter kommer utmaningen att läsa och tala det och slutligen har vi det som är svårast – att skriva på ett nytt språk.

För vissa personer kan det vara svårt att lära sig också det språk man använder mest, sitt modersmål. Det är framförallt när det handlar om läsning och skrivning som det blir komplicerat. För dessa personer, framförallt skolelever, är det inte bara skrivvårigheterna som är en utmaning utan också att handskas med de förväntningar som omgivningen har.

Det är i detta läge mycket bra att det finns hjälpmedel som dessa svaga elever kan få hjälp av. Cd-ord är ett mycket beprövat redskap för läs- och skrivinlärning och det kan hjälpa de elever som kämpar med läsning och skrivning att hålla jämna steg med sina skolkamrater.

Elever med särskilda behov

Det finns många barn med särskilda behov men med rätt stöd kan dessa elever utvecklas precis lika bra som andra elever och när de väl kommit tillrätta med sina språkproblem kan de säkert utvecklas på ett sätt som gör att de kan bedriva studier på högre nivå.

Vad ska du tänka på när du köper programvara för elever

Det är ett antal saker du behöver komma ihåg när du upphandlar programvara för inlärning till en skola. Några av dem är:

  • Var ute i god tid, det kan ta tid att gå igenom och testa de olika programvarorna
  • Tänk på att vara noggrann med detaljerna i din upphandling, du spar mycket tid och pengar på att slippa återkomma till leverantörerna med följdfrågor
  • Det finns många fler leverantörer än du tror. Kontakta så många du kan för att få bästa möjliga pris
  • Ha villkor som medger fria uppgraderingar av programvaran när uppdateringar finns tillgängliga