Skicka paket – Handeln växer explosionsartat

0
814

Världen krymper snabbt. När internet började användas i bredare samhällsgrupper under 90-talet var det trots den snabba spridningen få som trodde att internet skulle få den omfattning det har nu. De första försöken med e-handel i Sverige gick inte så bra, det berodde på flera saker. En var att internet var för långsamt för att ladda de tunga sidor som e-handelsbolagen hade på sina sajter, en annan var att internetbetalningar inte var utvecklade och osäkra, en tredje var att det kostade relativt mycket att skicka paket – i alla fall i jämförelse med priset på de varor som såldes, en fjärde var att utbudet på internet var tämligen smalt och de erbjudanden som stod till buds inte matchade de som fanns i detaljhandeln.

E-handelns framväxt

E-handeln började ta fart under mitten av det första årtiondet på detta sekel. Det började med musik och böcker, det fortsatte med olika typer av intellektuellt material som till exempel rapporter, sedan kom hemelektronik, heminredning, kläder, skor, möbler, strömmad media och mycket annat. Sedan kom allting annat. Nu finns det knappt något som inte handlas på internet. Det finns dock fortfarande en stor detaljhandel. Även om detaljhandeln befinner sig i kris så är det bara tio procent av all handel som sker online. Ett av skälen till detta är att den stora del av handeln som livsmedel står för nästan helt och hållet står fri från framgångsrika konkurrenter på internet. Den situationen kommer dock inte att vara för all framtid. Vi kan därmed räkna med att större delen av all detaljhandel snart kommer att ske via internet. Vi kan också räkna med att en stor del av denna handel är internationell.

För att denna handel ska kunna fortsätta att växa som den har hittills så behövs det bra frakter. Det måste helt enkelt vara möjligt att skicka paket till bra priser.