Hemmet är borgen

0
907

Trygghet är något som är viktigt för alla människor. De olika behoven som en människa har kan jämföras med en trappa där man inte kan nå ett högre steg utan att först ha nått det undre steget. Man kan inte hoppa över något steg. De första behoven är värme, mat och en känsla av säkerhet – det som vi idag kallar för trygghet.

En viktig del att tryggheten är att ha ett hem som man känner är ens alldeles eget. Har man svårt att få ihop de likvida medel som behövs för att köpa en bostad kan man låna hos vipbanks för att sedan betala av på lånet över tiden. Det viktiga är att man själv har ett hem som man står som ägare till.

Varför är det så viktigt med trygghet?

Varför är det då så enormt viktigt med trygghet? Det kommer sig nog i det närmaste från generna. Under hundratusentals år har människan varit otrygg. Faror har hotat från alla håll och att skapa en säkerhet för att klara sig undan dessa hot har varit mycket viktig. Även om hoten inte är lika direkta idag så är den genetiskt betingade känslan av otrygghet fortfarande kvar. Det var trots allt de människor som bejakade sin trygghet som kunde överleva i de osäkra tider som människan gått igenom.

Hur kan man öka tryggheten i hemmet?

Vad kan man då göra för att öka tryggheten i hemmet? Det finns ett antal åtgärder som man kan vidta. Även om sannolikheten för inbrott är liten så kan man börja med att se över skalskyddet till sin bostad. Det kan vara till exempel dörrar och fönster, är de låsta på rätt sätt. Vidare kanske man kan skaffa ett hemlarm.

Det finns andra åtgärder som man också kan vidta för att öka säkerheten och känslan av trygghet, till exempel att ha ett matförråd.